Katedra Finansów Przedsiębiorstw

KonferencjeW dniach 9.-11. czerwca br. czworo pracowników naszej katedry wzięło udział w 17. edycji konferencji INFINITI Conference on International Finance, organizowanej przez Trinity College Dublin oraz Monash University. Gospodarzem tegorocznej edycji był Uniwersytet w Glasgow.


Prof. Jacek Mizerka wraz z dr Agnieszką Stróżyńską-Szajek zaprezentowali referat pt. Hedging Capabilities of Bitcoin For Central and East European Markets, którego współautorami byli mgr B. Biadasiewicz oraz mgr P. Mizerka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.


Prof. M. Kałdoński oraz Prof. T. Jewartowski zaprezentowali artykuł pt. Do Firms Using Real Earnings Management Care About Taxes? Evidence From Beating Earnings Benchmarks On WSE


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji dostępnymi na stronie internetowej konferencji.Dziewięcioro pracowników naszej Katedry (prof. Danuta Krzemińska, prof. Tomasz Jewartowski, prof. Michał Kałdoński, prof. Jarosław Kubiak, dr Joanna Lizińska, dr Agnieszka Stróżyńska-Szajek, dr Bartosz Kabaciński, dr Leszek Czapiewski i mgr Szymon Stereńczak) wzięło udział w XX Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie Finansami”, która odbyła się w dniach 27-29. marca 2019r. w Kołobrzegu. Konferencja organizowana jest cyklicznie przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.


W trakcie konferencji nasi pracownicy wygłosili swoje referaty:

- prof. Michał Kałdoński wygłosił referat pt. „Podatkowe konsekwencje kształtowania zysków przez spółki publiczne” (we współautorstwie z prof. Tomaszem Jewartowskim),

- dr Leszek Czapiewski wygłosił referat pt. „Modele wieloczynnikowe z wykorzystaniem premii Famy-Frencha i Carharta na polskim rynku kapitałowym”,

- mgr Szymon Stereńczak wygłosił referat pt. „Czteroczynnikowy model Carharta z czynnikiem płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” (we współautorstwie z dr. Leszkiem Czapiewskim).


Ponadto, prof. Jarosław Kubiak został poproszony o przewodniczenie obradom sesji panelowej „Zarządzanie finansami”.


Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: fmc.home.plMgr Szymon Stereńczak uczestniczył w dziewiątej edycji konferencji Annual Financial Market Liquidity organizowanej przez Corvinus University of Budapest oraz Game Theory Research Group (działającą w ramach Węgierskiej Akademii Nauk). Konferencja odbyła się w dniach 15-16.11.2018r. w Budapeszcie.


W tegorocznej edycji udział wzięło około 150 uczestników z całego świata, prezentując łącznie prawie 50 referatów w sesjach plenarnych i panelowych oraz ponad 15 posterów. Mgr Szymon Stereńczak zaprezentował poster pt. “Stock Liquidity Premium on the Warsaw Stock Exchange: New Alternative Tests”.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji dostępnymi na stronie internetowej konferencji: http://www.uni-corvinus.hu/Dr Leszek Czapiewski, dr Joanna Lizińska oraz mgr Szymon Stereńczak uczestniczyli w jubileuszowej X Konferencji Ogólnopolskiej "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" organizowanej przez 
Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego.


Dr Leszek Czapiewski wygłosił referat zatytułowany „Efekt momentum na GPW w Warszawie  w latach 1995 – 2015”, dr Joanna Lizińska referat „Long-term equity performance in Poland – searching for answers with the calendar-time portfolio approach”, natomiast mgr Szymon Stereńczak referat „In search of the best proxy for liquidity on the Warsaw stock Exchange”.


W ramach konferencji obradowano na sesjach panelowych: Fundusze inwestycyjne i analiza portfelowa, Efektywność rynku, Finanse behawioralne, Metody ilościowe na rynku kapitałowym, Rynki alternatywne, Analiza, ocena i wycena inwestycji, Rynki finansowe oraz Inwestycje.W dniach 7-8 czerwca 2018 roku na konferencji SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies, w sesji “STOCK MARKET” dr Joanna Lizińska wygłosiła referat pt.: „Earnings Management around IPOs: What Does It Mean for the Long-Term Performance?” (współautor dr Leszek Czapiewski).


Konferencja została zorganizowana przez Society for the Study of Emerging Markets (SSEM) oraz Uniwersytet Łódzki. Keynote speech wygłosił Prof. Janusz Brzeszczynski, Newcastle Business School (NBS), Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Prof. Ali M. Kutana "How to publish in top journals in economics and business".


Dr Arkadiusz Bernal i dr Anna Leszczyłowska wzięli udział w warsztatach naukowych nt. „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego”, które odbyły się w dniach 26-27 marca 2018 r. w Warszawie. Zostały one zorganizowane przez  Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Komisję Europejską i Uczelnię Łazarskiego. Dr Anna Leszczyłowska wygłosiła referat pt. „Wpływ limitowania odsetkowych kosztów podatkowych na strukturę zadłużenia przedsiębiorstw w Polsce”.Nasi naukowcy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej International Conference: Finance and Sustainability

Konferencja była organizowana przez Wroclaw University of Economics-; Corvinus University of Budapest oraz University of Economics in Prague.
Dr Joanna Lizińska oraz dr Leszek Czapiewski dnia 20 października 2017 wygłosili w sesji “Financial markets and investments” referat naukowy zatytułowany “Earnings Management and the Long-term Market Performance of Polish IPOs”.Dr Arkadiusz Bernal z Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczył w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. w 73 Kongresie organizowanym przez International Institute of Public Finance, który odbywał się pod hasłem:Fiscal Reform. Kongres obywał się w Tokio w Japonii.

 

W trakcie kongresu dr Arkadiusz Bernal w ramach sesji zatytułowanej Consumption prezentował artykuł Are Labour and Capital Beneficiaries of the VAT Rate Reduction? Evidence Based on Hairdressing Services in Poland.

 International Institute of Public Finance ma około 800 członków z 50 państw. Tradycja corocznego kongresu, na który przyjeżdżają osoby z całego świata sięga 1937 r. Cały program kongresu z 2017 r. można znaleźć na stronie https://www.conftool.pro/iipf2017/sessions.php

W dniach 19-21 października 2016 r. odbyła się konferencja International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice (ICAFFI 2016), której inicjatorem była Katedra Finansów Przedsiębiorstw.

Na Konferencję pracownicy i doktoranci Katedry Finansów Przedsiębiorstw zgłosili następujące referaty:
• dr Arkadiusz Bernal, Do Small Value Added Tax Rate Decreases on Groceries Imply Lower Prices for Consumers?
• dr Józefa Gryko, Managing of financial flexibility
• dr Bartosz Kabaciński, Acquisition Incentives and the Characteristics of Acquired Companies – Evidence from Polish Capital Market
• dr Michał Kałdoński, dr hab. Tomasz Jewartowski, Earnings Management, Equity Issuance and Firm Overvaluation. Empirical Study of Companies Listed on WSE
• dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP, dr Leszek Czapiewski, Investors' Reaction to Dividend Announcement of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
• dr Joanna Lizińska, dr Leszek Czapiewski, Earnings management and firm performance around initial equity offerings on the emerging market
• mgr Marcin Piasecki, Jakość sprawozdań finansowych a struktura własności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych
• mgr Szymon Stereńczak, Stock Market Liquidity and Firm's Decision to Pay Dividends: Evidence from Warsaw Stock Exchange
• mgr Agnieszka Stróżyńska, Determinants of risk management disclosure. Evidence from Poland

Konferencja byłą częścią obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i poglądów zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesowego w obszarze wyzwań stojących współcześnie przed zarządzającymi podmiotami gospodarczymi, w tym również instytucjami finansowymi, w zakresie szeroko rozumianego zarządzania finansami, raportowania wyników prowadzonej działalności oraz ładu korporacyjnego. Uczestnicy Konferencji obradowali pod honorowym patronatem JM Rektora UEP, prof. dr hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. W konferencji udział wzięło blisko 120 uczestników z 16 krajów: naukowców, przedstawicieli instytucji finansowych oraz firm oferujących usługi w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości i analizy danych finansowych. W roli keynote speakers wystąpili: prof. Philip Molyneux (Bangor Business School) oraz prof. Shahzad Uddin (Essex Business School).
    Dr Arkadiusz Bernal z Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczył w dniach 17-19 października 2016 r. w międzynarodowej konferencji Finanse-Problemy-Decyzje 2016 organizowanej przez Katedrę Finansów Publicznych i Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W trakcie konferencji dr Arkadiusz Bernal prezentował artykuł Metody badania przerzucalności podatku dochodowego od korporacji.

Celem Konferencji była wymiana poglądów reprezentowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe, zajmujące się problematyką finansów. W trakcie konferencji prezentowane były artykuły w następujących obszarach tematycznych: system finansowy i instytucje finansowe, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, zastosowanie metod ilościowych w finansach. Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/wfiu/katedra-finansow-publicznych/konferencja-conference-fpd-2016.html
Dr Arkadiusz Bernal z Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczył w dniach 9-11 sierpnia 2016 r. w 72 Kongresie organizowanym przez International Institute of Public Finance, który odbywał się pod hasłem: Entrepreneurship, Innovation and Public Policy. Kongres obywał się w Lake Tahoe, w Nevadzie, w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie kongresu dr Arkadiusz Bernal w ramach sesji zatytułowanej Incidence of Value-Added Taxes prezentował artykuł The Extent and Moment of the Value Added Tax Shifting to Consumers: the Case of Poland.

International Institute of Public Finance ma około 800 członków z 50 państw. Tradycja corocznego kongresu, na który przyjeżdżają osoby z całego świata sięga 1937 r. Cały program kongresu z 2016 r. można znaleźć na stronie https://www.conftool.pro/iipf2016/sessions.php
Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczyli w dniach 13-14 czerwca 2016 r. w międzynarodowej konferencji „The 14th INFINITI Conference on International Finance" organizowanej przez Trinity College Dublin oraz Monash University w Dublinie w Irlandii.

Referaty:
• Dr hab. Tomasz Jewartowski - Does financial development affect the corporate diversification discount? An empirical study of emerging markets
• Dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP; mgr Marek Jarzęcki - Real option value and time of its exercise in the prospect theory context
Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw pełnili również rolę dyskutantów wybranych referatów innych uczestników konferencji.

Międzynarodowa konferencja na temat finansów międzynarodowych INFINITI organizowana jest corocznie od 2003 roku. Jest jednym z najważniejszych w skali europejskiej wydarzeń w świecie nauki o finansach. Stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata akademickiego z krajów europejskich oraz spoza Europy. Każdego roku gości wielu znamienitych badaczy uczestniczących w sesjach referatowych oraz plenarnych - tegorocznym prelegentem był Prof. Andrew Karolyi z Cornell University w USA.
Pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw uczestniczyli w dniach 7-9 września 2016 r. w IX Konferencji Ogólnopolskiej "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" organizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas konferencji wygłosili następujące referaty:
• dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP; dr Leszek Czapiewski - Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie; referat wygłoszony ramach sesji Efektywność rynku
• dr Leszek Czapiewski - Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki inwestycji opartych na rekomendacjach giełdowych; referat wygłoszony ramach sesji Efektywność rynku
• mgr Szymon Stereńczak - Stock market liquidity and returns on Warsaw Stock Exchange: An introductory survey; referat wygłoszony ramach sesji Quantitative Methods on Financial Markets
• dr Joanna Lizińska - Emerging Market Regularities - the Case of Monthly Effects on the Warsaw Stock Exchange; referat wygłoszony ramach sesji Quantitative Methods on Financial Markets

Konferencja stworzyła możliwość do wymiany doświadczeń, prezentacji rozwiązań nowatorskich oraz podzielenia się wizją, czym rynek kapitałowy w Polsce jest i dokąd zmierza, również na tle porównań Polski z krajami, w których rynki kapitałowe posiadają dużą tradycję. W ramach konferencji dyskutowano w ramach obszarów: Metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, Analiza techniczna, Analiza fundamentalna, Analiza portfelowa, Wycena papierów wartościowych, Inżynieria finansowa, Strategie inwestowania, Zarządzanie ryzykiem, Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym, Teoria chaosu, Sztuczne sieci neuronowe na giełdzie papierów wartościowych, Cykle giełdowe, Zarządzanie finansami, Finanse behawioralne, Instrumenty zwrotne, Alternatywne formy inwestowania, Ubezpieczenia.