Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Zapraszamy do udziału w III EDYCJI Konkursu: Podatkowy Zawrót Głowy!


Konkurs wiedzy o podatkach jest współorganizowany przez

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz

Studenckie Koło Naukowe Opodatkowania Przedsiębiorstw.Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony pod adresem: http://www.notionis.pl/c/kidp/index.html
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji w terminie 15-25.03.2018 r.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
I. Test w formie formularza elektronicznego;
II. Wypowiedź pisemna obejmująca zadania zamknięte i otwarte; 
III. Finał – wypowiedź ustna.

W odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnicy otrzymają hasło do testu konkursowego na platformie elektronicznej. Test konkursowy będzie dostępny od 03.04.2018 r.

W Konkursie będą poruszane zagadnienia z zakresu:
-wiedzy o zawodzie doradcy podatkowego,
-Ordynacji Podatkowej,
-podatku dochodowego od osób prawnych,
-podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze zryczałtowanymi formami opodatkowania,
-podatku od towarów i usług,
-podatku od czynności cywilnoprawnych,
-podatku od spadków i darowizn,
-podatków lokalnych.

Harmonogram Konkursu:
Etap I 03-13.04.2018
Etap II ok. 20.04.2018
Etap III ok. 08.05.2018

Zapraszamy do zabawy! Atrakcyjne nagrody czekają!