Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacje wyników badań

i osiągnięć naukowych w zakresie handlu i logistyki. Szczegółowa tematyka konferencji obejmuje

następujące zagadnienia:  1. Innowacje w przedsiębiorstwach handlowych i logistycznych
  2. Formaty handlu: e-commerce, m-commerce, f-commerce, omnichanneling, e-logistyka
  3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw handlowych i logistycznych
  4. Obsługa klienta w handlu i logistyce
  5. Zachowania nabywców w handlu, customer experience
  6. Metodyka badań zachowań nabywców
  7. Metodyka badań działalności logistycznej
  8. Badania neuromarketingowe
  9. Strategie przedsiębiorstw handlowych i logistycznych
  10. Formy koncentracji handlu, centra handlowe