W dniu 27.09.2012 r. odbyło się Seminarium Naukowe „Nauka o handlu – wczoraj i dziś”, w stulecie urodzin Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego, organizowane przez Katedrę Handlu i Marketingu. 


Ramowy program objął:

  • 10.30 -10.45 Uroczyste otwarcie Seminarium – Rektor Prof. Marian Gorynia oraz Prof. Maria Sławińska
  • 10.45 -11.15 Życie i twórczość Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego – Prof. Bogna Pilarczyk
  • 12.30 -12.50 Wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego do nauki o handlu – Prof. Maria Sławińska
  • 12.50 -13.10 Nauka o handlu a teoria usług – Prof. Kazimierz Rogoziński
  • 13.10 -13.30 Nauka o handlu a rozwój marketingu – Prof. Henryk Mruk
  • 13.30 -13.50 Współczesne kierunki badań w dziedzinie handlu – Prof. Barbara Borusiak
  • 13.50 -14.15 Dyskusja

Z okazji seminarium wydano okolicznościową książkę - „Nauka o handlu – wczoraj i dziś” w stulecie urodzin prof. Zbigniewa Zakrzewskiego.