Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1990). W latach 1990-1999 asystent w Katedrze Przedsiębiorstw Handlowych. W roku 1994 ukończył studia podyplomowe MBA, w The Nottingham Trent University (Wielka Brytania). Praca doktorska (1999) pt. "Strategie marketingowe zagranicznych przedsiębiorstw handlowych w Polsce", przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Sławińskiej. Od 1999 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, a następnie w Katedrze Handlu i Marketingu UEP. Praca habilitacyjna (2013) pt. „Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy”. Dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. nadzw. UEP specjalizuje się w problematyce rozwoju sektora handlu w Polsce. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny handlu i marketingu. 


Pełnione funkcje
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Marketing w praktyce
Problematyka badawcza
 • Handel
 • Marketing
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie centrum handlowym
Dydaktyka
 • Marketing Management
 • Negocjacje handlowe
 • Organizacja kampanii reklamowej
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie wartością klienta