Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, specjalności: Biznes Międzynarodowy. W roku 2008 uzyskał tytuł magistra ekonomii (praca magisterska: "Konkurencyjność oferty usługowej kin w Poznaniu z punktu widzenia klientów", promotor: prof. E. Urbanowska-Sojkin, recenzent: prof. K. Fonfara). W latach 2008-2013 był słuchaczem stacjonarnych studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania (Doktorant w Katedrze Handlu i Marketingu). 19 lutego 2013 roku odbyła się publiczna obrona przygotowanej przez niego rozprawy doktorskiej pt. "Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym" (promotor: prof. M. Sławińska). 8 marca 2013 roku Rada Wydziału Zarządzania zdecydowała o nadaniu mu stopnia doktora nauk ekonomicznych. Od 13 kwietnia 2013 roku jest Asystentem w Katedrze Handlu i Marketingu.


Problematyka badawcza
  • Handel elektroniczny
  • Kreowanie wartości dla klienta
  • Zachowania nabywców
Dydaktyka
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym
  • Nauki o organizacji
  • Zachowania nabywców
Hobby
  • Muzyka
  • Sport
  • Film