dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEPStudia stacjonarne

- Handel i przedsiębiorstwo handlowe we współczesnej gospodarce

Studia niestacjonarne

- Handel i przedsiębiorstwo handlowe we współczesnej gospodarce

dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEPStudia niestacjonarne

- Marketing przedsiębiorstw i organizacji non-profit


dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. UEPStudia niestacjonarne

- Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym

dr hab. Paweł Dobski, prof. UEPStudia niestacjonarne

- Zarządzanie jakością