dr hab. Robert Romanowski, prof. UEPNazwa seminarium

INNOWACJE W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU, MARKETING TERYTORIALNY, MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Główne obszary badawcze/słowa kluczowe

Innowacje, innowacyjność przedsiębiorstwa, innowacyjność gospodarki, marketing relacyjny, marketing usług, marketing przemysłowy, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, zarządzanie turystyką

Przykładowe tytuły prac licencjackich

- Strategia rozwoju turystyki powiatu wolsztyńskiego
- Zarządzanie relacjami w działalności przedsiębiorstw w branży meblarskiej
- Polityka innowacyjna w powiecie tureckim
- Zarządzanie logistyką na rynku międzynarodowym na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowego
- Finansowanie działalności turystycznej na obszarach wiejskich na przykładzie gminy
- Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie transportowym 

Warunki uczestnictwa

1. Zainteresowanie problematyką
2. Wypełnienie skierowania na seminarium
3. Kolejność zgłoszeń

Zapisy

- W sekretariacie Katedry, Gmach Główny - skrzydło, p. 323
 - Drogą elektroniczną r.romanowski@ue.poznan.pl (wtedy wypełnienie skierowania w umówionym terminie)
- W czasie dyżurów

dr hab. Magdalena Florek, prof. UEPNazwa seminarium

MARKETING GMIN, MIAST I REGIONÓW 

Główne obszary badawcze/słowa kluczowe

Marketing terytorialny. Zarządzanie marką terytorialną. Promocja miast i regionów

Przykładowe tytuły prac licencjackich

- Wykorzystanie marek sportowych w promocji miasta Poznania
- Znaczenie wizerunku miasta w wyborze miejsca studiowania na przykładzie miasta Poznania

Warunki uczestnictwa

1. Zainteresowanie problematyką
2. Wypełnienie skierowania na seminarium
3. Kolejność zgłoszeń

Zapisy

- W sekretariacie Katedry, Gmach Główny - skrzydło, p. 323
- Wrogą elektroniczną m.florek@ue.poznan.pl
- W czasie dyżurów

dr Bartłomiej PierańskiNazwa seminarium

RELACJE SIECIOWE W BIZNESIE. PERSONALIZACJA OFERTY PRZEDSIĘBIORSTWA 

Główne obszary badawcze/słowa kluczowe

Sieci biznesowe, kooperencja, strategie konkurencji, personalizacja oferty, masowa personalizacja, zachowania nabywców w Internecie, Big Data, ochrona prywatności w Internecie  


Przykładowe tytuły prac licencjackich

- Strategia konkurowania na rynku ukraińskim na przykładzie firmy Selena Ukraina Ltd
- Kształtowanie wizerunku marki w social media  
- Rozwój sprzedaży przez Internet na przykładzie sieci sklepów „Piotr i Paweł”

Warunki uczestnictwa

1. Zainteresowanie problematyką
2. Wypełnienie skierowania na seminarium
3. Kolejność zgłoszeń 

Zapisy

- W sekretariacie Katedry, Gmach Główny - skrzydło, p. 323
- Drogą elektroniczną bartlomiej.pieranski@ue.poznan.pl
- W czasie dyżurów

dr Marcin LewickiNazwa seminarium

E-HANDEL. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W INTERNECIE 

Główne obszary badawcze/słowa kluczowe

Handel elektroniczny, m-comerce, e-commerce, model biznesu, wartość dla klienta, e-marketing

Przykładowe tytuły prac licencjackich

- Wykorzystanie narzędzi promocji w handlu elektornicznym
- Model biznesu  w handlu elektronicznym na przykładzie firmy X

Warunki uczestnictwa

1. Zainteresowanie problematyką
2. Wypełnienie skierowania na seminarium
3. Rozmowa kwalifikacyjna

Zapisy

- W sekretariacie Katedry, Gmach Główny - skrzydło, p. 323
- Drogą elektroniczną marcin.lewicki@ue.poznan.pl
- W czasie dyżurów