Uczymy już od 34 549 dni
Wykonawcy

Krzysztof Piasecki -Curriculum Vitae

Przebieg kariery naukowej: 
  • ·        1976 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: magister matematyki 
  • ·        1981 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: doktor nauk matematycznych 
  • ·        1991 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: doktor habilitowany nauk ekonomicznych 
  • ·        2007 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu: profesor nauk ekonomicznych

Przebieg kariery zawodowej: 


  • ·        1976- 1979, 1987-1989 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - pracownik naukowo-badawczy
  • ·        1979-dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - nauczyciel akademicki, kierownik Pracowni Zastosowań matematyki w Zarządzaniu, kierownik Katedry Badań Operacyjnych
  • ·        1997-1999 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu - wykładowca, prorektor, rektor
  • 1991-2001 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu - wykładowca
  • ·        2001-2005 Wyższa Szkoła Zarządzanie i Bankowości w Poznaniu - wykładowca, koordynator specjalności ubezpieczenia
  • ·        2005-2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie - wykładowca, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Pozostałe dokonania:

Recenzowałem artykuły I monografie dla następujących czasopism i wydawnictw naukowych: Zentralblatt MATH, International Journal of Fuzzy Sets and Systems, International Journal of Information Science, Mathematica SLOVACA, Stochastic Procesess and Their Applications, Demonstratio Mathematica, Fasciculi Mathematici, Journal of Systems Science and Systems Engineering, Economics World, Statistical Review, Operations Research and Decisions, Optimum, Wydawnictwa Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwa Naukowe UE we Wrocławiu, Wydawnictwa Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwa Naukowe UE w Poznaniu, International Journal of Fuzzy Systems, Argumenta Oeconomica, Neural Computing and Applications, Multi Criteria Decisions Making, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, Folia Oeconomica Stetinensia, Springer Plus, Eastern European Business and Economics Journal, British Journal of Applied, Science & Technology, Entropy, Axioms, Mathematics, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Informatics, Journal of Business and Economics, Symmetry, Information