O konferencjiKonferencja organizowana w ramach obchodów 50-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

9-10 maja 2019 roku w hotelu Novotel Centrum w Poznaniu

 

Patronat honorowy objęli

Jego Magnificencja prof. dr hab. Maciej Żukowski prof. zw. UEP, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

oraz

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta PoznaniaPodczas konferencji chcielibyśmy wymienić się doświadczeniami, dokonać bieżącej analizy sytuacji na rynku nieruchomości, ale również zachęcić do głębszej refleksji na temat perspektyw, kierunków oraz form dalszego rozwoju tego rynku. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, a uczestnictwo potwierdzili przedstawiciele największych ośrodków akademickich w kraju i partnerskich ośrodków zagranicznych.
Uczestnicy konferencji


Tematyka konferencji związana jest z podstawowymi obszarami funkcjonowania rynku nieruchomości – obrotem, zarządzaniem, wyceną, finansowaniem i inwestowaniem w nieruchomości. Uczestnikami konferencji będą:


- deweloperzy, inwestorzy, przedstawiciele firm budowlanych

- kadra zarządzająca agencjami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

- zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi

- przedstawiciele instytucji finansujących rynek nieruchomości

- przedstawiciele firm doradczych z obszaru nieruchomości

- naukowcy z dziedziny rynku nieruchomości
Rada programowa


-  prof. dr hab. Henryk Gawron – Przewodniczący

-  dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

-  prof. dr hab. Stanisław Belniak

-  prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

-  dr Gerard van Bortel

-  prof. dr hab. Marek Bryx

-  prof. dr hab. Krystyna Dziworska

-  dr hab. Iwona Foryś prof. nadzw. US

-  dr hab. Inż. Eryk Głodziński

-  dr hab. Gabriel Główka prof. nadzw. SGH

-  prof. dr hab. Halina Henzel

-  prof. dr hab. Józef Hozer

-  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

-  dr hab. Andrzej Jaki prof. nadzw. UEK

-  dr hab. Włodzimierz Karaszewski prof. nadzw. UMK

-  dr inż. Maria Kováčová

-  prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

-  prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

-  prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

-  prof. dr hab. Adam Nalepka

-  prof. dr hab. Jury G. Pavlenko

-  dr hab. Krystian Pera, prof. nadzw. UEK

-  prof. dr hab. Ewa Siemińska

-  mgr Grzegorz Szczurek

-  dr hab. Anna Szelągowska prof. nadzw. SGH

-  prof. dr hab. Maria Trojanek

- dr inż. Katarina Valascova
Komitet organizacyjny


- dr Anna Mazurczak - przewodnicząca

- dr Anna Górska - sekretarz

- dr Katarzyna Suszyńska

- dr Maciej Koszel

- dr Łukasz Strączkowski

- mgr Marcin Boruta
Harmonogram


do 30 kwietnia 2019 r. Uiszczenie opłaty konferencyjnej:

Wielkopolskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. Wspólna 40

61-479 Poznań

NIP 783-15-31-324

 

nr konta: 89 1240 6524 1111 0010 8703 0827

 w Banku Pekao S.A.

 

Tytuł przelewu: "Konferencja2019_Imię i Nazwisko uczestnika"


9-10 maj 2019 r. konferencjaUprzejmie prosimy o załączenie do formularza zgłoszeniowego podpisanej zgody RODO (do pobrania poniżej)Publikacja


Publikacja po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji oraz spełnieniu wymogów edytorskich będzie opublikowana w: 


1. Czasopiśmie z listy B MNiSzW,

2. Monografii wieloautorskiej. 
Plan konferencji


   
 


Partnerzy 


                
          
   


Partnerzy medialni

               
 


Kontakt

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, 61-876 Poznań

Tel.: 61 854 35 31

Tel. kom: 665 692 817 (dr Anna Górska)

E-mail: nieruchomosci@konf.ue.poznan.pl

www.konferencja.nieruchomosci.ue.poznan.pl