·      Sekretarz Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki
       i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (PAN)
·      Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
·      Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM)
·      Członek American Finance Association (APA)