Opis specjalności


Rozwój rynku nieruchomości w Polsce powoduje duże zainteresowanie tą sferą życia gospodarczego i społecznego, która mimo aktualnych załamań na pewno będzie się rozwijać i stwarzać szanse interesującej, atrakcyjnej, a przede wszystkim dobrze opłacanej pracy dla wszystkich osób dobrze przygotowanych do obsługi rynku nieruchomości. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji.


Wiedza i umiejętności


Absolwent nabywa umiejętności:
• zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,
• zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.),
• pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
• wyceny nieruchomości,
• tworzenia biznes planów,
• analizy rynku nieruchomości.


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami


• Polityka inwestycyjna
• Rynek nieruchomości
• Regulacje prawne nieruchomości
• Metody wyceny nieruchomości
• Obrót nieruchomościami
• Rachunek efektywności inwestycji
• Zarządzanie inwestycjami
• Zarządzanie nieruchomościami
• Przygotowanie invest–planu
• Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi


Profil absolwenta


Potencjalne miejsca pracy absolwentów:
• małe, średnie firmy zarządzające nieruchomościami,
• małe, średnie firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami,
• praca w strukturach administracji samorządowej,
• praca wykonywana w formule wolnego zawodu – rzeczoznawca majątkowy,
• badania rynku,
• praca jako specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych.


Opinie absolwentów


• "Studia na specjalności to pierwsze kroki w zdobyciu uprawnień zawodowych potrzebnych do wykonywania zawodu na rynku nieruchomości. Na pewno uzyskałam dobre podstawy merytoryczne do swojej dzisiejszej pracy, związanej oczywiście z nieruchomościami. Polecam studiowanie na tej specjalności."


• "Nauka na specjalności pozwoliła mi na poznanie specyfiki rynku nieruchomości i zagadnień z nim związanych. Dzięki temu łatwiej było mi znaleźć dobrą pracę, zgodną z wyuczoną specjalnością. Myślę, że skończenie tej specjalności jest również korzystne, dlatego, że nie zamyka drogi do podjęcia pracy w innych branżach – poza zagadnieniami związanymi typowo z rynkiem nieruchomości dane mi było zaznajomić się również z tematyką szeroko pojętych inwestycji."