Pracownicy

mgr Katarzyna Schmidt

Magister nauk społecznych.

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2016-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Szkoła letnia na The London School of Economics and Political Science (2019)

  kurs “Fixed Income Securities, Debt Markets and the Macro Economy

 • Studia magisterskie (2014-2016)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2011-2014)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Ekonomii, specjalność: strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje staże i pracę w obszarze handlu, audytu finansowego oraz cen transferowych.

Obszary badawcze:
 • rynki kapitałowe,
 • struktura finansowania przedsiębiorstw,
 • polityka monetarna,

 • grupy kapitałowe.


Prowadzone zajęcia:
 • strategie finansowe przedsiębiorstwa I,
 • zarządzanie przedsięwzięciami.

Osiągnięcia naukowe:
 • I miejsce w konkursie KDPW na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego, edycja 2015 rok,
 • III miejsce w X edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę magisterską.

Wybrane publikacje:
 • Schmidt, K., 2019, Ekspansywna polityka monetarna a wartość kredytów i pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce i poziom inwestycji, w: Poszerzamy Horyzonty. Tom XIV, Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (red.) 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, s. 17-26,

 • Schmidt, K., 2018, The impact of low interest rates on the debt of Polish listed companies, Research Papers in Economics and Finance, vol. 3, nr. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 7-16,

 • Schmidt, K., 2018, Dopłata do kapitału a pożyczka od wspólnika – wybór źródła finansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w: Klaudia Pujer (red.), Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5, Exante, Wrocław, s. 141-152,

 • Stradomski, M., Schmidt, K., 2017, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z punktu widzenia ekonomisty, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 15 (4), s. 127-137,

 • Schmidt, K., Stobiecki, P., 2017, Ład własności - nadzór właścicielski w: Adrianna Lewandowska, Piotr Andrzejczak, Maciej Stradomski (red.), Narodziny firmy rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom., Instytut Biznesu Rodzinnego, s. 352-361

 • Schmidt, K., 2015, Rentowność przedsiębiorstwa w schematach modelu biznesowego Osterwaldera i Pigneura, w: Przybylska-Kapuścińska, W., Mazur, G., (red.), 2015, Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce, Debiuty Ekonomiczne, nr 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 43-56
Zainteresowania pozanaukowe:
 • gotowanie,
 • teatr.
e-mail: katarzyna.schmidt@ue.poznan.pl