Pracownicy

mgr Mateusz Mikutowski

Magister nauk społecznych.

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2017-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2015-2017)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2012-2015)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Ekonomii, specjalność: finanse, audyt i podatki

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje pracę w firmie doradczej wspomagającej fundusz Venture Capital oraz doradztwie w obszarze M&A i corporate finance.

Obszary badawcze:
 • rynek kapitałowy,
 • dłużne papiery wartościowe,
 • wycena portfeli wierzytelności.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • instrumenty finansowe.

Osiągnięcia naukowe
 • III miejsce w XXII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką obronioną w roku akademickim 2014/2015 organizowaną przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł pracy: „Dywersyfikacja Portfela Inwestycyjnego” (promotor: dr Małgorzata Szczyt).

Zainteresowania pozanaukowe:
 • big data i wizualizacja danych,
 • piwowarstwo,
 • muzyka,
 • sport.
e-mail: mateusz.mikutowski@ue.poznan.pl