Terminy konsultacji

dr hab. Adam Zaremba

Dr hab. Adam Zaremba do 30.09.2019 r. przebywa na urlopie naukowym.