Sylabus do przedmiotu Zarządzanie instytucjami rynku finansowego