Ćwiczenia

Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa (I i II)

Prowadzący

Imię i nazwisko:
e-mail:

Kierunek studiów  Poziom  Tryb  Rodzaj przedmiotu  Wymiar
Zarządzanie i Marketing Magisterski Dzienne Obowiązkowy30 godz.


Cele przedmiotu

Nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat decyzji finansowych, przed jakimi staje przedsiębiorstwo, jak te decyzje są ze sobą powiązane i jakie rozwiązania dostarcza nauka finansów, by przedsiębiorstwo osiągało swoje cele.

Zakres tematyczny

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 • Planowanie finansowe.
 • Wycena instrumentów finansowania długoterminowego.
 • Struktura kapitału przedsiębiorstwa.
 • Średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa WACC.
 • Finansowanie działalności bieżącej.
 • Alternatywne metody finansowania przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
Literatura podstawowa i zalecana. Ewentualne dodatkowe materiały/pomoce

literatura podstawowa:

 • J. i E. Gajdka, Zarządzanie finansowe. Teoria i Praktyka., FRR, Warszawa 1998.
 • R. Brealey, S. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2000.

literatura uzupełniająca:

 • T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 • A. Rappaport, Wartość dla akcjonariuszy, WIG PRESS, Warszawa 1999.
 • D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstwa, FRR, Warszawa 1999.
 • K. i T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
 • E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa 1998.
Miejsce w „sekwencji”

przedmioty poprzedzające:

 • Finanse przedsiębiorstw.
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

przedmioty uzupełniające:

 • Analiza finansowa.
 • Zarządzanie przedsięwzięciami.
 • Podatki i strategie podatkowe.
 • Fuzje i konsolidacje.
Forma zaliczeń

kolokwium,

 • dwa studia przypadków,
 • esej na zadany temat.
Formy zajęć

ćwiczenia prowadzone w formie:

 • dyskusji,
 • gier zespołowych.