Prowadzący
Imię i nazwisko: dr hab. Maciej Stradomski, prof. nadzw. UEP
E-mail: maciej.stradomski@ue.poznan.pl

Sylabus do przedmiotu Strategie finansowe przedsiębiorstwa II