Pracownicy

dr hab. Anna Maryniak, prof. nadzw. UEP


Posiadane dyplomy

- dyplom ukończenia studiów dziennych magisterskich na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, UEP) na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność: handel i marketing;

- dyplom ukończenia studiów dziennych magisterskich na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie UEP) na kierunku Ekonomika i organizacja produkcji, specjalność: ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji;

- dyplom ukończenia dwuletniego Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;

- dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo - rozwojowego” dla pracowników naukowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu;

- dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;  praca wyróżniona nagrodą Rektora;

- dyplom doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dziedzinie nauki o zarządzaniu, nadany uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Doskonalenie kompetencji zawodowych


W celu podniesienia kompetencji zawodowych między innymi:

·Uczestniczyła w kilkumiesięcznym stażu w jednej z największym korporacji logistycznych w Polsce specjalizującej się w logistyce lądowej, uzyskany w drodze wygranego konkursu. Staż zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach stażu przeprowadzono autorskie badania na temat transferu wiedzy ze świata biznesu na grunt jednostek naukowych.

·Uczestniczyła w kilkumiesięcznym stażu w jednej z największym korporacji logistycznych na świecie specjalizującej się w logistyce lądowej i morskiej, uzyskany w drodze wygranego konkursu. Staż zrealizowano ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach stażu przeprowadzono autorskie badania na temat kompetencji logistycznych.

·Uczestniczyła w kilkumiesięcznym stażu w firmie specjalizującej się w dystrybucji produktów żywnościowych na rynki wschodnie i skandynawskie uzyskany w drodze wygranego konkursu. Staż zrealizowano ze środków ze środków Unii Europejskiej z programu Szkolnictwo Wyższe i Nauka. W ramach stażu przeprowadzono autorskie badania na temat zrównoważonego łańcucha dostaw.

·Corocznie organizuje spotkania z praktykami biznesu, zarówno w ramach „Wykładów otwartych”, jak również w ramach bloków ćwiczeniowych na zajęciach. Wśród zaproszonych gości między innymi znajdują się osoby:

- specjalizujące się w informatycznym wspomaganiu łańcuchów dostaw,

- posiadające kwalifikacje spedytora,

- zajmujące się zaopatrywaniem magazynów w urządzenia mobilne i stałe,

- zarządzające transportem dużych korporacji handlowych,

- wyspecjalizowane w obsłudze transportu morskiego,

- zarządzające personelem o profilu logistycznym.

·Corocznie organizuje zajęcia na terenie przedsiębiorstw związanych z branżą logistyczną.

·Uczestniczy w szeregu przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych, takich jak np.: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki (wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), międzynarodowego konkursu dla doktorantów pt.:„Three Minute Thesis” organizowanego przez Stowarzyszenie Boost Biotech Polska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

·Jest inicjatorką i organizatorką Warsztatów Logistycznych realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

·Uczestniczyła w konferencjach w Japonii, Bostonie, Francji, Włoszech, Republice Czeskiej, Chorwacji, na Ukrainie.

·Współpracuje w zakresie dydaktyki i nauki z uniwersytetami zagranicznymi: Universität de Girona (Hiszpania), Technical University of Ostrava (Republika Czeska), University of Split (Chorwacja), Ukrainian National University in Tarnopol (Ukraina).


Problematyka badawcza

·         zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw

 • łańcuchy wrażliwe, odporne, zwinne, odchudzone, zielone
 • zarządzanie międzynarodowymi korporacjami logistycznymi
 • kwalifikacje w zawodzie: logistyk
 • integracja łańcucha dostaw
 • handel i marketing
 • angażowanie kapitału intelektualnego w rozwój łańcuchów dostaw
 • offshoring i inshoring

Publikacje i nagrody

 

Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów zamieszczonych w monografiach, recenzowanych czasopismach naukowych oraz polskich i zagranicznych materiałach konferencyjnych.

Za prowadzoną działalność naukową (monografie lub udział w monografiach) otrzymała nagrody indywidulne i zespołowe JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


Wykładane zagadnienia w ramach przedmiotów dydaktycznych

 • Zarządzanie personelem w branży logistycznej
 • Marketing w logistyce
 • Nowoczesne technologie gospodarki magazynowej
 • Rynek powierzchni magazynowych
 • Magazynowanie i zapasy
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Międzynarodowy rynek usług logistycznych
 • Strategie logistyczne
 • Zarządzanie zakupami, produkcją, dystrybucją
 • Innowacyjne rozwiązania w opakowalnictwie
 • Zarządzanie zrównoważonymi łańcuchami dostaw


stanowisko: profesor nadzwyczajny
pokój: budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, XV piętro, p. 1524
tel. 61 854 36-83
tel.kom. 505 006 447
e-mail: anna.maryniak@ue.poznan.pl