Pracownicy

dr Marcin Jurczak


Biografia

Dr Marcin Jurczak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność: Logistyka.

W latach 2008-2014: doktorant w Katedrze Logistyki i Transportu.

Od października 2016 r. zatrudniony w Katedrze Logistyki i Transportu na stanowisku adiunkta (wcześniej jako asystent).

Autor pracy doktorskiej "Integracja i konkurencja jako sposoby kształtowania publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej”, obronionej 18 grudnia 2013 r.

Aktywnie współpracuje z biznesem oraz prasą branżową.

Zainteresowania badawcze

Rozwiązania i sieci transportu publicznego

Logistyka miejska

Systemy transportowe

Infrastruktura transportu

Rynek usług logistycznych

Dydaktyka


Logistyka miejska

Transport w systemach logistycznych

Technika i technologia w logistyce

Rachunek kosztów logistyki

Zarządzanie logistyczne

Podstawy Logistyki
stanowisko: adiunkt
pokój: budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, XV piętro, p. 1514
tel. (0-61) 854-39-86
e-mail:  marcin.jurczak@ue.poznan.pl