Pracownicy

dr Yuliia Bulhakova


Wykształcenie

2005 – 2009 - Studia licencjackie (Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akademika W. Łazariana, wydział Ekonomika i zarządzanie transportem)

2009 – 2010 - Studia magisterskie (Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akademika W. Łazariana, wydział Ekonomika i zarządzanie transportem)

2010-2013 - Studia doktoranckie w Katedrze Rachunkowości, audytu i własności intelektualnej (Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akademika W. Łazariana, wydział Ekonomika i zarządzanie transportem, praca dr: Rozwój systemu zarządzania działalnością wagonowni towarowych w warunkach rynkowych)


2010-2015 - praca w Katedrze Rachunkowości, audytu i własności intelektualnej na stanowisku Adiunkta (Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akademika W. Łazariana, wydział Ekonomika i zarządzanie transportem)

2015 – 2017 - Studia doktoranckie w Katedrze Logistyki i Transportu

1.09. 2017 - Rozpoczęcie pracy w Katedrze Logistyki i Transportu na stanowisku Asystenta

 

Pełnione funkcje

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studiach II stopnia w roku akademickim 2018/2019 oraz 2019/2020

 

Problematyka badawcza

·           Ekonomika i organizacja transportu

·           Zarządzanie łańcuchami dostaw

·           Modowe łańcuchy dostaw

 

Dydaktyka

·           Podstawy logistyki

·           Zarządzanie logistyczne

·           Jakość w logistyce

·           Logistyka zwrotna

stanowisko: asystent
pokój: budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, XV piętro, p. 1524 
tel. (0-61) 854-36-83
e-mail: Yuliia.Bulhakova@ue.poznan.pl