Pracownicy

mgr Magdalena KopećWykształcenie

2014-obecnie
Studia trzeciego stopnia (doktoranckie), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania.
2012-2014

Studia drugiego stopnia (magisterskie), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa. 
2011-2013

Studia drugiego stopnia (magisterskie), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Ekonomia, specjalność: Ekonomia globalna i menedżerska.

2011-2012Studia podyplomowe, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
2010-2012

Studia drugiego stopnia (magisterskie), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Gospodarka przestrzenna, specjalność: Rozwój miast i regionów. 
2007-2010

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami.

  Pełnione funkcje
  • Asystent w Wyższej Szkole Logistyki;
  • W latach 2015-2017 przedstawiciel Rady Doktorantów UEP w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;
  • Członek honorowy Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej działającego przy Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP.

  Problematyka badawcza
  • Zarządzanie łańcuchami dostaw i doskonaleniem procesów;
  • Architektura zintegrowanych systemów logistyczno-marketingowych;
  • Technologie informacyjne w logistyce;
  • Transport i spedycja. 

  Wykładane zagadnienia w ramach ćwiczeń z przedmiotów dydaktycznych
  • Zarządzanie logistyczne;
  • Zarządzanie zasobami logistycznymi;
  • Podstawy logistyki;
  • Ekonomika transportu;
  • Transport i spedycja;
  • Informatyka w zarządzaniu.

  Wyróżnienia 
  • Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.
  • Stypendium na dofinansowanie zadań projakościowych przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015 oraz 2017/2018.

  Publikacje
  • Digital consumer needs in digital supply network creation, Jurczak M., Kopeć M., In Kawa A., Maryniak A. (eds.), SMART Supply Network, Springer, Berlin 2019, pp. 207-221.
  • Słabość przewag konkurencyjnych - zjawisko utowarowienia w globalnych łańcuchach dostaw, Kopeć M., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018/505, s. 105-113. 
  • Krzywa uśmiechnięta w globalnych łańcuchach dostaw, Kopeć M., W: Kisperska-Moroń D., Niestrój K., Świtała M. (red.), Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017, s. 83-90.
  • Czynniki kształtujące łańcuchy dostaw w skali globalnej, Ciesielski M., Kopeć M., Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017/4, s. 20-26.
  • Wpływ zmian zachowań nabywców końcowych na funkcjonowanie odzieżowych łańcuchów dostaw, Kopeć M., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka /kontynuacja: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego, 58, 2016, s. 63-69.
  • O tym, co ważne w rozprawach doktorskich - kryteria oceny rozpraw doktorskich w naukach o zarządzaniu, Kopeć M., Zydorowicz P., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 2016/1, s. 142-148.
  stanowisko: doktorantka
  pokój: budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, XV piętro, p. 1514 
  tel. (0-61) 854-39-86
  e-mail: magdalena.kopec@ue.poznan.pl