Pracownicy

mgr Wojciech Zdrenka


Biografia:
Absolwent kierunku Logistyka Krajowa i Międzynarodowa
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W ramach wymiany studenckiej studiował również na wydziale Nauk Ekonomicznych w Leibniz Universität Hannover. Doktorant w Katedrze Logistyki i Transportu od 2015 roku

Zawodowo od samego początku kariery związany z usprawnianiem procesów i analityką biznesową. Specjalizuje się w podejściu procesowym do zarządzania przedsiębiorstwem oraz modelowaniu procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0. Uzyskał certyfikaty m.in takich organizacji jak APMG-International (Prince2 Foundation), SCRUM Alliance (Certified ScrumMaster), APICS (BSCM).

Problematyka badawcza:

  • Technologie IT w zarządzaniu łańcuchami dostaw
  • Handel elektroniczny (E-Commerce) 
  • Wartość dla klienta

Dydaktyka:

  • Informatyka w Zarządzaniu

Publikacje:

  • Dynamic configuration of same-day delivery in e-commerce , Kawa Arkadiusz, Pierański Bartłomiej, Zdrenka Wojciech, in: Sieminski A., Kozierkiewicz A., Nunez M., Ha Q. (eds), Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. Studies in Computational Intelligence, vol 769, Springer International Publishing, 2018, pp. 305-315
  • The use and the future of Big data analytics in Supply Chain Management, W. Zdrenka, Research in Productoin and Logistics 2017, Vol. 7, No. 2, pp. 91–102
  • Conception of integrator in cross-border e-commerce, Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka, LogForum 12 (1) 2016
  • Najlepsze praktyki na wyciągnięcie ręki. Wojciech Zdrenka, Nowoczesny magazyn 6/2014-2015 
stanowisko: doktorant
pokój: budynek Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, XV piętro, p. 1514 
tel. (0-61) 854-39-86
e-mail: wojciech.zdrenka@ue.poznan.pl