REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 JUŻ TRWA !Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów licencjackich o profilu ekonomicznym (finanse/ekonomia/zarządzanie) do wzięcia udziału w kwalifikacjach na studia magisterskie (specjalność "Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej") prowadzone we współpracy z ESCP Europe.


Współpraca pomiędzy ESCP Europe, a UEP trwa już 18 lat. W tym czasie uruchomiono program podwójnego dyplomu studiów magisterskich, który został zainaugurowany w roku akademickim 2009/2010.


Studia stanowią przepustkę do uzyskania dyplomu pierwszej uczelni biznesowej na świecie (założonej w 1819) -  ESCP Europe. Program studiów magisterskich w 2017 roku znalazł się na 6. miejscu w światowym rankingu Financial Times.


Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu i finansów, która pozwoli absolwentom na funkcjonowanie we współczesnym, nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych.


Pierwszy ROK (Master 1) realizowany jest w Poznaniu.  Program, realizowany jest w języku angielskim oraz polskim m.in. przez wykładowców zagranicznych, obejmuje głównie przedmioty dające studentowi wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, a także obowiązkowy, intensywny lektorat z języka francuskiego lub niemieckiego.

Drugi ROK (Master 2) realizowany jest w ESCP Europe na wybranej tam specjalności w:
 • Paryżu (22 specjalności) - rok po angielsku lub francusku – dwa dyplomy: polski i francuski (ESCP Europe Master in Management Grande Ecole),
 • Berlinie (6 specjalności- rok po niemiecku lub po angielsku – dwa dyplomy: polski i niemiecki (Master of Science).


ABSOLWENCI


Program podwójnego dyplomu UEP – ESCP Europe Paris – Berlin ma już 18 lat. W czasie jego trwania skończyło go ponad 100 naszych studentów. Wielu z nich pracuje w światowych firmach na menedżerskich stanowiskach. Oto kilka przykładów:DOKUMENTY APLIKACYJNE 


 1. CV w języku angielskim,
 2. zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowych studiów (do uzyskania w dziekanacie),
 3. list motywacyjny w języku angielskim, 
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. wypełniony formularz aplikacyjny,
 6. dodatkowo, należy się również zarejestrować systemie ESCP Europe.


  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Katedry Mikroekonomii - pokój 923 Collegium Altum oraz przesłać na adres mailowy Katedry: kmik@ue.poznan.pl do dnia 23.05.2018 (">UWAGA - TERMIN ODDANIA DOKUMENTÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 4 CZERWCA 2018).  WAŻNE TERMINY
  OPŁATY


  • 15 000,00 PLN (zamiast 15 800,00 EUR) za rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
  • 7 900,00 EUR za semestr studiów na ESCP Europe - dla obywateli państw Unii Europejskiej - lub 9 950,00 EUR dla obywateli spoza Unii Europejskiej.
  • 85,00 PLN - opłata rekrutacyjna na UEP (jednorazowo),
  • 790,00 EUR - opłata administracyjna wnoszona na ESCP Europe (rocznie - płatna po pozytywnym wyniku rekrutacji).


  KONTAKT


  Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Programu dr Marcin Puziak lub w Sekretariacie Katedry Mikroekonomii (pokój 923 Collegium Altum).