27 września odbyła się prezentacja dotycząca Programu Cima na naszej Uczelni. Studenci pierwszego roku dowiedzieli się o porozumieniu pomiędzy CIMA, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz poznali jak przebiega realizacja Programu CIMA na Uczelni.