Aktualności

University Management Accounting Day

10 października 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wtorek 10-tego października to dzień, w którym o 15:00 rozpoczął się cykl wydarzeń UMAD. Było to pierwsze takie wydarzenie w całej Polsce. Sukcesywnie w kolejnych dniach będą one realizowane w innych miastach.

Wykład pt. Jak dane, statystyka i big data pomagają w ustalaniu cen, wygłoszony przez dr Jacka Wallusch (Senior Data Scientist, Global Marketing Schneider Electric) cieszył się dużym zainteresowaniem. Temat jest i jak najbardziej będzie na czasie. Stale zwiększa się skala gromadzenia i wykorzystania dużych cyfrowych zbiorów danych. Na podstawie doświadczeń przekazanych podczas wykładu można było się przekonać, że BIG DATA służy między innymi do szacowania cen czy wykreowaniu przewidywanej reakcji rynku. Często w procesach związanych z szacowaniem optymalnej ceny i akceptowalnej wartości przychodu potrzebne są umiejętności zarządcze. W tym zakresie idealnym połączeniem byłby w jednej osobie informatyk, kontroler finansowy i specjalista ds. marketingu, aby rozumiał zachowania rynku i mógł je przewidzieć. Specjaliści zajmujący się BIG DATA muszą być kreatywni, gdyż dane dane kryją w sobie zależności o których może jeszcze nie wiemy.

 

W czasie dyskusji po wykładzie głos zabrał także Jakub Karbowiak FCMA, CGMA (Dyrektor finansowy w firmie Piotr i Paweł S.A.), który przedstawił proces ustalania cen w sieci sklepów Piotr i Paweł, a także nadmienił jak przebiegają badania danych zbierane na podstawie zakupów klientów. 

 

Spotkanie rozpoczął i zakończył dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP - Koordynator Programu CIMA na UEP: CertBA/DMA, który przedstawił warunki realizacji Programu CIMA oraz wymierne korzyści z posiadania certyfikatu CIMA. Omówione zostały wszystkie poziomy CIMA, aż do statusu członka, który posiada Jakub Karbowiak FCMA, CGMA


Liczymy, że i nasi studenci dotrą do końcowego etapu CIMA, tj. poziomu strategicznego i zdobędą tytuł CGMA.