Opłaty

 

Nowi studenci zobowiązani są zapłacić jednorazowo opłatę rejestracyjną, która obejmuje ich pierwszy roczny abonament (subskrypcję).

Uwaga: roczna subskrypcja CIMA trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rejestracja (opłata jednorazowa) GBP77

 

Studenci CIMA zobowiązani są zapłacić roczną subskrypcję, która jest wymagalna z dniem 1 stycznia każdego roku.
Należny abonament, jak i wymagane płatności za egzaminy pojawiają się na koncie MY CIMA w rozliczeniu konta.

 

Opłaty za subskrypcję:

Studenci CIMA GBP110

Nowy student (pierwszy abonament - pierwszy rok kalendarzowy po zarejestrowaniu) – brak opłaty

 

Studenci UEP oprócz zwolnień z egzaminów (zaliczenie na podstawie programu studiów) zwolnieni są również z opłat za egzaminy uznane przez CIMA.


 

Dowiedz się więcej na: