Opłaty od 1 stycznia 2018 r.

 

Nowi studenci zobowiązani są zapłacić jednorazowo opłatę rejestracyjną, która obejmuje ich pierwszy roczny abonament (subskrypcję).

Uwaga: roczna subskrypcja CIMA trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rejestracja (opłata jednorazowa) GBP77

 

Studenci CIMA zobowiązani są zapłacić roczną subskrypcję, która jest wymagalna z dniem 1 stycznia każdego roku.
Należny abonament, jak i wymagane płatności za egzaminy pojawiają się na koncie MY CIMA w rozliczeniu konta.

 

Opłaty za subskrypcję:

Studenci CIMA GBP110

Nowy uczeń (pierwszy abonament - pierwszy rok kalendarzowy po zarejestrowaniu) – brak opłaty

 

Opłaty za zwolnienia:

Certificate in Business Accounting (CBA) – GBP70 za egzamin

Objective tests na poziomie OPERATIONAL i MANAGEMENT – GBP90 za egzamin

Egzaminy case study na poziomie OPERATIONAL i MANAGEMENT – GBP145 za egzamin

 

Opłaty za egzamin

Egzaminy CIMA są ustalane w oparciu o wielopoziomową strukturę cenową

Podany poniżej cennik dotyczy poziomu 2, w ramach którego Polska jest krajem kwalifikującym.

 

Poziom 1 : Zachodnia Europa, Turcja, Australia, Singapur, USA i Kanada

Poziom 2 : Reszta świata (w tym: Polska)

Poziom 3 : Afryki Subsaharyjskiej

 

Dowiedz się więcej na: