Poniżej do pobrania Regulamin Programu CIMA oraz jego załączniki. W dokumentach tych określone są wytyczne dotyczące realizacji wspomnianego Programu, w tym także te, dotyczące przyznawania zwolnień. 

Znajomość i akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Programie CIMA.