Studenci, którzy wezmą udział w programie mają możliwość uzyskania jednego z certyfikatów CIMA –Certificate in Business Accounting oraz posługiwania się tytułem CIMA Cert BA. Dzięki kursowi zyskają oni wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, podstaw matematyki biznesowej, podstaw ekonomiki przedsiębiorstw i podstaw etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie.


Z nowej oferty mogą skorzystać studenci, którzy ukończyli przynajmniej pierwszy semestr studiów licencjackich. Największą zaletą programu jest możliwość zdobycia prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej. Warunkiem uzyskania certyfikatu CIMA jest zaliczenie określonego zestawu przedmiotów oraz zdanie jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim.


LINK DO REJESTRACJI