Akredytacja pozwala na zaliczenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu, studiów drugiego stopnia, na specjalności finanse przedsiębiorstw, 3 przedmiotów w ramach procedury ubiegania się o CIMA Diploma in Management Accounting:

  • P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza),
  • F1– Financial Reporting and Taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki),
  • E1 – Organisational Management (Zarzadzanie organizacyjne).

Naszym studentom pozostaje jedynie przystąpienie do egzaminu w formie zintegrowanego studium przypadku na poziomie operacyjnym (Operational level case study).

Na pozostałych specjalnościach kierunku FIRB, Instytut uzna egzamin z przedmiotu E1 – Organisational Management (Zarzadzanie organizacyjne).


LINK DO REJESTRACJI