Biografia:
Magister ekonomii- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Obrona pracy magisterskiej- czerwiec 2011r.
Tytuł pracy: Sprawozdania finansowe zakładów pracy chronionej.
Promotor: prof. dr hab. Marzena Remlein.

2015 - doktor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Obszary badawcze:
Funkcje rachunkowości
Historia rachunkowości
Teoria rachunkowości

Publikacje: 
https://scholar.google.pl/citations?user=yjsT2qcAAAAJ&hl=pl

Jastrzębowski, A., Wierzbiński, M., 2019, Influence of representation of mezzanine capital on the rule of true and fair view, w: David Procházka (red.), Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting


Jastrzębowski, A., Wierzbiński, M., 2018, Wpływ kapitału mezzanine na realizację funkcji wizerunkotwórczej rachunkowości , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 503, s. 170-178.


Jastrzębowski, A., 2018, The Ethical Conditioning of Realization of the Image-Creation Accounting Function, Journal of Business and Economics, 9 (2), s. 155-161.


Jastrzębowski, A., Wierzbiński, M., Wierzbińska, Z., 2016, Rachunkowość podatkowa, 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 91.


Jastrzębowski, A., 2016, Zmiany w obszarze sprawozdawczości finansowej w okresie funkcjonowania kompanii handlowych na przykładzie Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej w: Sławomir Sojak (red.), ABACUS- od instruktarzy po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 231-246.


Jastrzębowski, A., Wierzbiński, M., Różańska, E., 2016, Wyniki działalności w: Łukasz Matuszak, Ewa Różańska (red.), Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 36-47.


Jastrzębowski, A., Wierzbiński, M., 2016, Sprawozdawczość finansowa w: Łukasz Matuszak, Ewa Różańska (red.), Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 228-240.


Remlein, M., Jastrzębowski, A., Obrzeżgiewicz, D., Wierzbińska, Z., 2015, Marzena Remlein (red.), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych. Przykłady i zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.


Jastrzębowski, A., 2015, Zakres i znaczenie funkcji sprawozdawczej rachunkowości, w: Kamela-Sowińska, A. (red.), Teoria i historia rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.


Jastrzębowski, A., 2015, Zakres i znaczenie współczesnie identyfikowanych funkcji rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.


Jastrzębowski, A., Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości, w: Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.


Jastrzębowski, A., 2014, Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w okresie średniowiecza na przykładzie Malborskiej księgi kasowej, w: Sojak, S. (red.), Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.


Jastrzębowski, A., Wpływ ustawy o rachunkowości na realizację funkcji dowodowej rachunkowości, (red.) Kamela-Sowińska A., w: 20 lat ustawy o rachunkowości. Kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową, materiały konferencyjne KIBR, Poznań 2014.


Remlein, M., Jastrzębowski, A., Historyczne uwarunkowania rozwoju funkcji rachunkowości, (red.) Karmańska, A., w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.


Jastrzębowski, A., Wpływ funkcji rachunkowości na realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu, (red.) Remlein, M., w: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej. Teoria i praktyka, materiały konferencyjne KIBR, Poznań 2013.


Jastrzębowski, A., Funkcja kontrolna rachunkowości a ryzyko gospodarcze jednostki, (red.) Gabrusewicz, W., Samelak, J., w: Rozpoznanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, materiały konferencyjne KIBR, Poznań 2012.


Dydaktyka:

Prowadzone przedmioty:
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa 
  • Rachunkowość grup kapitałowych
  • Konsolidacja
  •  Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych (ACCA)
  •  Zastosowanie komputerów w rachunkowości
  • Kadry i płace
  • Financial Reporting
  •  Consolidated financial statements