Działalność Katedry

Konferencje

Konferencje zorganizowane przez Katedrę w ostatnich latach

26-27 października 2017

Poznań, Piąta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Rynek biegowy w Polsce. Stan i kierunki rozwoju”, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Sprawozdanie z konferencji


20-21 października 2016

Poznań, Czwarta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Metody zarządzania imprezami biegowymi”, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Sprawozdanie z konferencji


30 sierpnia - 3 września 2016

Poznań, 32nd Annual IMP 2016 Conference: Change and Transfrmation of Markets, Networks and Relationships, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych oraz Katedra Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji


22-23 października 2015

Poznań, Trzecia Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Strategie rozwoju imprez biegowych”, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Sprawozdanie z konferencji


6-7 listopada 2014

Poznań, „Marketing profesjonalnych imprez biegowych”, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Sprawozdanie z konferencji


7-8 maja 2014 

Poznań, konferencja „Komunikacja rynkowa: innowacje – media – design”, zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


12 grudnia 2013

Poznań, konferencja "Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju”, organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Marketingu i Rynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


24-25 października 2013

Poznań, konferencja "Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych", organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu

Sprawozdanie z konferencji


7 marca 2013

Poznań, "B2BForum: Bridging horizons seminar", polsko-japońskie seminarium naukowe organizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP oraz Centrum B2B


19-20 marca 2012 

Poznań, konferencja „Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia”, zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


12-13 października 2011 

Poznań, B2B Forum 2011, konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP oraz Centrum B2B 


4-5 kwietnia 2011 

Poznań, „Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej”, zorganizowana przez Katedry Marketingu Produktu i Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


16-18 czerwca 2010 

Poznań, 4. międzynarodowa konferencja naukowa Global Sales Science Institute pod hasłem “Advancing Sales: measuring and refining for sales research, education and practice” zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z Kennesaw State University (USA) 


19 – 20 kwietnia 2010 

Poznań, konferencja „Komunikacja rynkowa. Ewolucja – wyzwania - szanse” organizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP 


8 – 9 października 2009 

Poznań, konferencja „B2B Forum - Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw” organizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP oraz Centrum B2B