Działalność Katedry

Publikacje


 • Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, M. Stefańska, , Wydawnictwo UE, Poznań 2014 
 • Marketing imprez biegowych, red. Z. Waśkowski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014
 • Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, red. M. Stefańska, R. Nestorowicz, Palgrave Macmillan, New York 2015 
 • Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business, Zeszyty Naukowe UEP nr 226, pod red. Z. Waśkowskiego i M. Zielińskiego, Wyd. UEP, Poznań 2012 
 • Relacje na rynku business-to-business. Rozwój. Wartość. Komunikacja, Zeszyty Naukowe UEP nr 220, pod red. G. Leszczyńskiego i B. Pilarczyk, Wyd. UEP, Poznań 2012 
 • Komunikacja rynkowa. Kultura. Perswazja. Technologia, pod red. Z. Waśkowskiego, Zeszyty Naukowe UEP nr 209, Poznań 2011 
 • Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, pod red. B. Pilarczyk, Zeszyty Naukowe UEP nr 208, Poznań 2011
 • Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej (ZN UEP nr 168), pod red. B. Sojkina i Z. Waśkowskiego, Wyd. UEP, Poznań 2011 
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucja - wyzwania - szanse (ZN UEP nr 135), pod red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowskiego, Wyd. UEP, Poznań 2010 
 • Advancing Sales. GSSI 4.0, pod red. A. Kaniewskiej-Sęby, P. Kwiatka, G. Leszczyńskiego i M. Zielińskiego, Advertiva s.c., Poznań 2010 
 • Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, pod red. P. Kwiatka, G. Leszczyńskiego, M. Zielińskiego, Advertiva s.c., Poznań 2009 
 • Studia przypadków z marketingu i sprzedaży na rynku B2B, pod red. P. Kwiatka, G. Leszczyńskiego, M. Zielińskiego, Advertiva s.c., Poznań 2009