Pracownicy

dr Piotr Gaczek

Problematyka badawcza
- Ekonomia behawioralna i eksperymentalna
- Wpływ emocji na proces decyzyjny nabywców
- Znaczenie procesów metapoznawczych w kształtowaniu preferencji 
- Neuromarketing 

Prowadzone zajęcia
- Zachowania nabywców
- Podstawy marketingu
- Strategie marketingowe 

Wybrane publikacje
Disterheft, A., Gaczek, P., 2017, Czy więcej znaczy lepiej? Liczba dostępnych alternatyw produktów a satysfakcja pozakupowa nabywców. w: Lilianna Nowak (red.), Konsumenci w obszarze zainteresowań młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań, s. 21-32
Disterheft, A., Gaczek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M., 2016, Risk and trust in business relationships - perception and consequences of trust-based elements of a business offer, 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships., s. 1-29.
Gaczek, P., 2016, Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców w: K. Pająk (red.), Innowacyjność wyzwaniem dla współczesnej gospodarki, CeDeWu, s. 251-264.
Gaczek, P., 2015, Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 414, s. 259-269
Kontakt:
piotr.gaczek@ue.poznan.pl