Uczymy już od 34 752 dni
Pracownicy

mgr Longina Domowicz

e-mail: sp.ksm@ue.poznan.pl
telefon 691-536-144