Formularz zgłoszeniowy.   Kliknij tutaj


Rezultatem konferencji jest monografia pt.