Pracownicy Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania aktywnie uczestniczą w życiu organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:


 • prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz jest Dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert jest członkiem Senackiej Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Akademickich.
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert jest przewodniczącym Komisji ds. Strategii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.prof. dr hab. Szymon Cyfert jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich.
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert jest członkiem Wydziałowej Komisji Programowej Wydziału Zarządzania.
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert jest koordynatorem kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania.
 • dr hab Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP jest opiekunem specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
 • dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP jest kierownikiem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania.
 • dr hab Elżbieta Kowalczyk, prof. nadzw. UEP jest opiekunem specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie.
 • dr Kamila Malewska, dr Gabriela Roszyk-Kowalska, dr Agnieszka Ignyś oraz dr Andrzej Stańda są, jako przedstawiciele adiunktów, członkami Rady Wydziału Zarządzania.
 • dr Magdalena Dolata oraz dr Kamila Malewska są opiekunami Studenckiego Koła Naukowego „Menedżer”.
 • dr hab Elżbieta Kowalczyk, prof. nadzw. UEP  oraz dr Gabriela Roszyk-Kowalska są opiekunami Studenckiego Koła Naukowego „Psychologii Biznesu”.
 •  

  Pracownicy Katedry angażują się aktywnie w działalność naukową poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu:


 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, oraz prezesem Wielkopolskiego Oddziału TNOiK.
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz jest visiting professor Uniwersytetu Zarządzania w Moskwie oraz Instytutu Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk.
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie.
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz jest członkiem Rad Naukowych czasopism Organizacja i Kierowanie, Management oraz Przegląd Organizacji.
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert  jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert  jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
 • Prof dr hab. Szymon Cyfert jest Redaktorem Naczelnym kwartalnika KNOiZ PAN Organizacja i Kierowanie.
 •