Zespół Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania to dziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących  działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i naukowo-doradczą w obrębie dziewięciu podstawowych obszarów:

-          Teoria Organizacji i Zarządzania

-          Metodologia nauk o zarządzaniu

-          Zarządzanie strategiczne

-          Zarządzanie procesami

-          Projektowanie struktur organizacyjnych  

-          Zarządzanie projektami

-          Zarządzanie innowacjami

-          Zarządzanie zasobami ludzkimi

-          Wspomaganie decyzji menedżerskich

-          Zachowania organizacyjne

-          Metodologia nauk ekonomicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju

-          Psychologia organizacji i zarządzania

-          Ład korporacyjny