• Warsztat  "Styl myślenia i styl działania trampoliną do sukcesu" przeprowadzony przez p. Małgorzatę Klimorowską (25 października 2017) 
 • Współorganizacja II Lorenz Days (10-12 maja 2017)
 • Warsztat "Jak rozwiązywać konflikty w grupie?" w ramach XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (24 kwiecień 2017)
 • monografia naukowa wydana w ramach działalności SKN Psychologii Biznesu: Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania pod redakcją naukową Elżbiety Kowalczyk i Gabrieli Roszyk Kowalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2016)
 • Współorganizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych (1 czerwiec 2016)
 • Współorganizacja Lorenz Days (12-13 maj 2016)
 • Warsztat „Gra Coachingowa KryZysk” przeprowadzony przez p. Ewę Schabek
 • Warsztat „Umiejętności pracy w zespole” w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Warsztat Rekrutacja Krok po Kroku ze współpracą z PGB HR
 • Warsztat Assessment Centre ze współpracą z Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
 • Warsztat „Kluczowe kompetencje menedżera XXI wieku” dla klas szkół ponadgimnazjalnych
 • Warsztat „Kompetencje menedżera XXI wieku” ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Współorganizacja konferencji Dni Skandynawii