Wydział Zarządzania

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa