1. Międzynarodowa kooperacja przemysłowa w Polsce - korzyści, koszty, perspektywy rozwoju, Kierownik dr Beata Stępień (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) , członek dr Dariusz Nowak- Projekt KBN
  2. CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ Przedsiębiorstw - stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami, PO IG Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, (grant Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej) grant międzyinstytucjonalny - kierownik naukowy prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski, członek zespołu dr Draiusz Nowak
  3. Badania własne dr Dariusz Nowaka: „Procesy dostosowawczo - modyfikujące funkcjonowania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej".

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa jest organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości. Kolejna XIII edycja przebiega pod hasłem:    

"SUKCES W BIZNESIE - LUDZIE, WIZERUNEK, STRATEGIE"

W okręgu poznańskim w eliminacjach szkolnych udział wzieło ponad 5 tys. uczniów szkół średnich, którzy reprezentowali ponad 250 szkół.


Eliminacje okręgowe XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości odbędą się w dniu 1 marca 2018 roku, eliminacje centralne w dniu 5 kwietnia 2018 roku. 


Sekretarzem Olimpiady Przedsiębiorczości jest: dr Sebastian Chęciński.