Problematyka badawcza:
  • Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych
  • Analiza działalności podmiotów gospodarczych
  • Restrukturyzacja podmiotów i instytucji
  • Nadzór korporacyjny
  • Wycena oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Ekonomiczna analiza decyzyjna
  • Analiza wartości
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw