W marcu 2017 roku Katedrę Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa odwiedziła prof. Anastasya Marcheva z D.A. Tsenov Acadmy of Economics. Tematem spotkania było zacieśnienie współpracy między katedrami zarówno w obszarze naukowym, jak i dydaktycznym.