W październiku katedrę Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstw odwiedziła prof. Galina Zaharieva z D.A. Tsenov Academy of Economics ze Svisthov. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych.