W czerwcu 2017 r. katedrę Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstw odwiedził prof. Krasimir Shishmanov z D.A. Tsenov Academy of Economics ze Svisthov. Profesor jest Redaktorem naczelnym  czasopisma Business Management, wydawanym przez D.A. Tsenov Academy of Economy i zaprosił pracowników Katedry do składania artykułów do publikacji.