Stacjonarne - I stopnia
nazwa przedmiotu:odnośnik:
Metody planowania strategicznegoSylabus
Zarządzanie projektami Sylabus
Stacjonarne - II stopnia
nazwa przedmiotu:odnośnik:
Zarządzanie strategiczneSylabus
Niestacjonarne - I stopnia
nazwa przedmiotu:odnośnik:
Metody planowania strategicznegoSylabus
Zarządzanie projektami Sylabus
Niestacjonarne - II stopnia
nazwa przedmiotu:odnośnik:
Zarządzanie strategiczneSylabus