Pełnione funkcje w UEP:

  • członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, 
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, 
  • członek Kapituły Konkursu na najlepszą pracę licencjacką, 
  • koordynator specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwami na kierunku Zarządzanie, 
  • członek Rady Wydziału Zarządzania, 
  • kierownik studiów podyplomowych Organizacja i Zarządzanie. 
Problematyka naukowa:
  • struktury organizacyjne instytucji, 
  • zarządzanie procesami, 
  • współczesne koncepcje zarządzania.