Zarówno na pierwszym i drugim stopniu przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze zagadnienia związane z Konsultingiem gospodarczym. Zostały one logicznie zgrupowane w ramach przedmiotów specjalnościowych. W zależności od Twoich preferencji masz również możliwość doboru specjalistycznych przedmiotów „do wyboru”.


PRZEDMIOTY DO WYBORU NA SPECJALNOŚCI KONSULTING GOSPODARCZY

I STOPIEŃ

Na studiach pierwszego stopnia masz do wyboru następujące przedmioty:
2 wykłady w semestrze 5 (1 semestr, rok III) spośród:

 1. Biznes on-line (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 2. Kontroling finansowy (30 godzin wykładu, 3ECTS)
 3. Negocjacje (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 4. Relacje z mediami (30 godzin wykładu, 3 ECTS) /
 5. Zarządzanie kategorią produktów (30 godzin wykładu, 3 ECTS)

3 wykładów w semestrze 6 (2 semestr III roku) spośród:

 1. Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 2. Korporacyjne Business Intelligence (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 3. Metody wyceny przedsiębiorstwa (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 4. Prawo gospodarcze (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 5. Strategiczna Karta Wyników (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 6. Wywiad gospodarczy (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (30 godzin wykładu, 3 ECTS)

Do wyboru masz również wykład w języku obcym w semestrze 6:

 1. International Business (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 2. Managing people in an organization (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 3. Managing Customer-to-Customer Interactions (30 godzin wykładu, 3 ECTS)

II STOPIEŃ

A na stopniu drugim:
2 wykłady w semestrze 3 (1 semestr roku II) spośród:

 1. Marketing strategiczny (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 2. Odnowa strategiczna przedsiębiorstwa (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 3. Rynek usług doradczych (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 5. Zarządzanie w kryzysie (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 6. Pozyskiwanie środków unijnych (30 godzin wykładu, 3 ECTS)

oraz 2 wykłady w semestrze 4 (2 semestr II roku):

 1. Design management (30 godzin wykładu, 2 ECTS)
 2. Informatyczne narzędzia analityki rynkowej (30 godzin wykładu, 2 ECTS)
 3. Obsługa klienta korporacyjnego (30 godzin wykładu, 2 ECTS)
 4. Przywództwo strategiczne – liderzy sukcesu (30 godzin wykładu, 2 ECTS)
 5. Współpraca strategiczna przedsiębiorstw (30 godzin wykładu, 2 ECTS)
 6. Zarządzanie siecią ekspertów zewnętrznych (30 godzin wykładu, 2 ECTS)

Do wyboru masz również wykład w języku obcym w semestrze 4:

 1. Knowledge–based Management (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 2. Project Management (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 3. Strategic Marketing (30 godzin wykładu, 3 ECTS)
 4. Strategic Human Resource Management (30 godzin wykładu, 3 ECTS)