Współczesne przedsiębiorstwa stoją w obliczu poważnych wyzwań związanych ze złożonością, zmiennością oraz niepewnością warunków otoczenia. Często podkreśla się, że w obecnych czasach będą w stanie przetrwać i rozwijać się tylko przedsiębiorstwa na tyle elastyczne, aby mogły właściwie adaptować się do wymagań coraz bardziej dynamicznego i globalizującego się otoczenia. Przedsiębiorstwa te muszą znaleźć sposoby osiągania wysokiej efektywności działania w konfrontacji z wyzwaniami rynku oraz oczekiwaniami od-biorców. Jednym z podstawowych instrumentów zarządzania, umożliwiającymi elastyczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest zarządzanie projektami.


Zarządzanie projektami:

  • To jedna z jedna z najdynamiczniej rozwijających się specjalności w dziedzinie zarządzania.
  • Coraz więcej firm przechodzi od tradycyjnych struktur działania na rzecz działalności w oparciu o projekty.
  • Na rynku jest deficyt wykwalifikowanych kierowników projektów.
  • Unia Europejska wymaga, że projekt musi być zarządzany przez certyfikowanego poject managera.
  • Każda organizacja (przedsiębiorstwa różnych branż, własna firma, organizacje non-profit, firmy konsultingowe).
  • Potrzebuje kierowników projektów.

Według badania „Niedobór talentów 2012”, przeprowadzonego przez ogólnoświatową agencję zatrudnienia Manpower w 750 polskich firmach  instytucjach, kierownicy projektów znaleźli się już czwarty rok z rzędu na liście 10 najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk, plasując się na 8. miejscu listy zdominowanej przez wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz inżynierów.

Liczba ofert pracy związanych z zarządzaniem projektami (project manager, kierownik projektu, lider projektu, menedżer projektu – 220 w dniu 30.05.2013) w najpopularniejszym polskim portalu Pracuj.pl jest porównywalna z tak popularnym stanowiskiem jak księgowy (250 ofert w dniu 30.05.2013).