Kierunki i specjalności

Zarządzanie ryzykiem finansowym - nowy kierunek o profilu praktycznym